Instruktážní video na téma elektrických rozvodů si stáhněte z YouTube

Instruktážní video na téma elektrických rozvodů si stáhněte z YouTube

  • By :
  • Category : Internet
  • Comment : 0

Sociální sítě jsou kanál, kam přispívají lidé z celého světa. Díky tomu je také velmi https://www.antstudio.cz/ rozdílná kvalita jednotlivých příspěvků a orientovat se v nich je někdy nad naše síly. Kupříkladu, potřebujete-li zjistit, jak to vypadá na Máchově jezeře z hlediska přírodních krás a vyhlídkových panoramat, prohlédnete si třeba třicet videí, z nichž pouze dvě za něco stojí. V ostatních mohou být třeba záběry příliš intimní či nic neříkající.

elektrikář při práci

Přesto se tu však najdou i některá instruktážní videa, z nichž se i naprostý amatér může dozvědět něco z oboru elektroinstalace a rekonstrukce elektrických rozvodů v bytech, kde ještě vládne „hliník“.

Co se z videa můžete dozvědět

Nebezpečí úrazu – pokud se v hliníkovém vedení přeruší vodič, označovaný jako PEN, fáze se může objevit na kostře zapojených spotřebičů a vás nebo vaše blízké to může i zabít. Toto je problém všech starých hliníkových vedení, proto se vyplatí zbytečně neriskovat a nechat natáhnout alespoň zásuvkové okruhy v mědi.

rozvodná skříň elektro

Nebezpečí požáru – hliník má velkou tepelnou roztažnost a při vyšší proudové zátěži se mohou střídavě roztahovat a smršťovat i konce kabelů, přišroubované ke svorkám zásuvek. Tento proces pak časem může vést k uvolnění kontaktu a ke vzniku mezery mezi vodičem a šroubem, kde se pak snadno zažehne elektrický oblouk a ten může zapálit hořlavé předměty poblíž. Proto vám elektrikář doporučí každý rok dotahovat šrouby ve svorkách, a samozřejmě vám doporučí rozvody předmět na měděné.

Video si raději stáhněte – a v čas

Nespoléhejte se na to, že sociální sítě jsou tu kvůli vám, jsou tu zejména kvůli přispěvatelům, kteří mohou se svými videonahrávkami disponovat, jak sami chtějí. Mohou se klidně rozhodnout video přesunout jinam nebo jej jednoduše smazat. Objevíte-li cokoli zajímavého třeba na YouTube, co nejdříve si video stáhněte video downloaderem a uložte na bezpečné místo, nejlépe duplicitně, třeba na externí datový disk a zároveň na webové úložiště, kam máte přístup jen vy pod vaším jménem a heslem.