Proč se v zaměstnání vzdělávat?

Proč se v zaměstnání vzdělávat?

  • By :
  • Category : Byznys
  • Comment : 0
Proč se v zaměstnání vzdělávat?

Vývoj jde neustále kupředu, objevují se nové technologie, roste technicky náročnější systém výroby, otevírají se nové trhy a s tím jde ruku v ruce neustále se zvětšující vaše konkurence. A k tomu byste měl mít kvalitně vyškolené zaměstnance. A navíc, můžete získat v konkurenčním boji určitou výhodu.firemní zaměstnanci.jpg

Jsou zde daňové výhody?

V případě, že se jedná o vzdělávání zaměstnanců, které má souvislost s předmětem činnosti zaměstnavatele, patří mezi daňově účinný náklad a to včetně nákladů na středoškolské a vysokoškolské vzdělávání zaměstnanců. Ale je zde opravdu důležitá podmínka, aby byla souvislost vzdělávání s předmětem činnosti vaší firmy. Pokud se jedná o stranu vašeho zaměstnance, tak zde se jedná o osvobozený příjem, který nemá dopad na jeho daně z příjmů a pojistného. V případě, že se váš pracovník bude dále vzdělávat ve svém oboru, tím, že osobně navštěvuje vybranou školu, budou náklady, jako je školné, ale také jeho učební pomůcky, daňově účinné. Jako příklad může posloužit, že jednatel společnosti s ručením omezeným může studovat i několik vysokých škol, a jeho školné bude daňově účinným nákladem, tedy tím co si můžete odečíst z daní.

A co studium cizích jazyků?

Ano, lze i pro firmu využít jazykové školy, ale opět zde platí, že vše musí být v souvislosti s podnikatelskou činností zaměstnavatele, tedy vás jako podnikatele.žena se vzdělává.jpg

Motivační příspěvek pro žáky a studenty

Tento příspěvek můžete poskytnut na základě dohody se studentem, že po skončení studia bude ve vaší firmě zaměstnán. Uvedený motivační příspěvek je limitovaným příspěvkem, který je poskytnutý na základě smluvního vztahu. Co si pod tím můžeme představit? Pod tímto pojmem se rozumí nejen stipendium, ale také příspěvek na ubytování a stravování, jízdné v prostředcích hromadné dopravy do místa, kde se váš příští pracovník vzdělává. Příspěvek je ve výše uvedeném limitu daňovým nákladem u zaměstnavatele a zdanitelným příjmem u studenta, vašeho budoucího zaměstnance.

A co dotace?

Ano, je tu tato možnost. Zaměstnavatelé mohou na vzdělávání svých zaměstnanců čerpat finanční prostředky a to z fondů Evropské unie. Více informací je na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV).

4/5 - (4 votes)