Co obnáší změna stanov SVJ

Co obnáší změna stanov SVJ

  • By :
  • Category : Byznys
  • Comment : 0
Co obnáší změna stanov SVJ

Stane-li se někdo členem SVJ (Společenství vlastníků jednotek), týkají se jej také stanovy, tedy zjednodušeně řečeno jistá pravidla hry. Bytový dům je zkrátka místo, které sdílí více obyvatel, a ti by měli dbát a mít eminentní zájem na bezproblémovém chodu společenství tak, aby se objekt stal pro každého opravdovým bezpečným zázemím.

Proč by se měly měnit stanovy

Protože se mění zákony – zákonodárci nespí a na programu bývá celá řada změn v legislativě, která se přímo dotýká i SVJ, tedy Společenství vlastníků jednotek. Pokud se v takovém zákoně vyskytne změna, měla by se odrazit i na změně samotných stanov. Tu lze vypracovat tak, že se opraví pouze pasáž, které se to týká, tedy není nutné měnit celé stanovy.

bytový dům

Pokud by byly stanovy neaktuální a zastaralé, dává to možnost právním potížím, zvláště v případech nějakých sporů, konfliktů, střetů zájmů, nesrovnalostí a nevyjasněných pravomocí, práv a povinností zúčastněných osob.

Hlasování o změně stanov SVJ je doporučováno každému subjektu, a to i tehdy, zdá-li se společenství obyvatel (např. vlastníků) bytů v bytovém domě jednotné a nekonfliktní. Může totiž v blízké budoucnosti dojít k prodeji některého z bytů a nový majitel se může stavět stávajícím obyvatelům domu na odpor, být zdrojem problémů atp.

městské sídliště

Proč by je měl měnit odborník

Ke změnám stanov by se měla uchýlit osoba, která má právní povědomí o změnách v legislativě, a dokáže je také náležitě ve stanovách zakotvit. V opačném případě se vystavuje celé společenství pochybení některých rozhodnutí, zvláště pak v situacích sporných, kdy se musí společenství nebo jednotlivci obracet na soud. Soudy sice nestanoví povinnost měnit stanovy přímo za přítomnosti notářů, ale notářská praxe má jistě svá opodstatnění. Některá Společenství vlastníků jednotek mají uvnitř stanov zakotven předpis notářského zápisu v případě jejich změn, v takové situaci je přítomnost notáře přímo nutná.

4.7/5 - (3 votes)