Jde uchovat tajemství?

Jde uchovat tajemství?

  • By :
  • Category : Ženy
  • Comment : 0
Jde uchovat tajemství?

K informaci, která by se neměla dostat na veřejnost, se někdy dostaneme ani nevíme, jak vlastně. Pocit, že ji musíte udržet v tajnosti nebo pouze pro sebe je tak tíživý, se si mnoho lidí nedokáže představit, jak je možné mlčet a nic neprozradit.
Ve skutečnosti je to opravdu vyčerpávající úkol, mít pro sebe tajemství, které nechcete, aby bylo odhaleno a ještě se tvářit, že vlastně žádné nemáte.
prst před rty

Vaše „malé“ tajemství

Pokud hrajete v něčem, co nesmí být nikomu známé hlavní roli vy, budete lépe snášet pocit mlčenlivosti a v tichosti se prezentovat jako člověk, který nic neskrývá.Může to být ovšem pouze dočasně, protože s každou informací, se musí jít jednou ven a o to více v případě, pokud je natolik tajná, že se o ní nechcete podělit s nikým jiným.
Osvobodit vás od pocitu beznaděje a mlčenlivosti, může blízká osoba ve vašem okolí, které se svěříte. Musíte však dbát na to, aby byla naprosto důvěryhodná a neposouvala vaše tajemství dál. Jestli se jedná o něco, co není dobré, aby bylo zveřejněno, bude pro vás lehčí, pokud si o tom budete moct promluvit alespoň s jedním člověkem, který vás podrží a podpoří v tom, co má byt promlčené.
přísně tajné

Znáte cizí tajné hříchy?

Není ani výjimkou, pokud se vám někdo svěří a řekne vám něco, co si máte nechat pro sebe. Někdy však s tak zodpovědnou informací nedokážeme naložit správně a máme potřebu se o ni podělit – ještě s někým dalším. A to je chyba, která spustí kolotoč pomluv a otočí všechen smysl a pointu toho, co mělo být přísně tajné v něco, co vlastně ani není pravda.
Pokud se však na vás dá spolehnout, můžete být pro člověka, který má nějaké tajemství velkým přínosem a pomocníkem, který mu poradí v situaci, kdy neví, jak s ním má naložit. Vše záleží pouze na vašem postoji a loajalitě, která by vám neměla být cizí v případě, že vám někdo věří natolik, že vám prozradí informaci, která jiným bohužel nepřísluší.

5/5 - (2 votes)