Zdravotní pojištění: jaká máme práva a povinnosti?

Zdravotní pojištění: jaká máme práva a povinnosti?

  • By :
  • Category : Nezařazené
  • Comment : 0

Jednou za dvanáct měsíců má každý občan právo změnit svou zdravotní pojišťovnu, a to k prvnímu dni kalendářního pololetí. Co všechno musíte udělat, než změníte pojišťovnu, jak pojišťovnu změnit a na co si dát pozor? Přinášíme rychlý přehled.

VŠE OZNAMTE ZAMĚSTNAVATELI
A to v dostatečném předstihu. Pokud podáte přihlášku v prvním čtvrtletí a chcete se přepsat u jiné pojišťovny k prvnímu červenci tohoto roku, musíte to oznámit svému zaměstnavateli. Zaměstnanec je ze zákona povinen svému zaměstnavateli oznámit změnu zdravotní pojišťovny, aby bylo zdravotní pojištění hrazeno zaměstnavatelem na správný účet a nikde omylem nevznikaly dluhy a jinde přeplatky. Rovněž byste měli nahlásit změnu pojišťovny svému praktickému lékaři.

STÁTNÍ POJIŠTĚNCI MAJÍ NEJMÉNĚ STAROSTÍ
Pokud patříte mezi pojištěnce, za které platí zdravotní pojištění stát, například studenti, lidé v důchodovém věku, maminky na rodičovské nebo mateřské dovolené, lidé, kteří samostatně podnikají případně lidé, kteří nemají své vlastní příjmy, veškeré povinnosti spjaté s přechodem k nové pojišťovně, zařizuje nová pojišťovna. Vy v takovém případě nezařizujete nic.

U LÉKAŘE SE PROKAŽTE NOVÝM PRŮKAZEM
Pokud potřebujete zdravotní ošetření v době, kdy už máte uzavřenou smlouvu, ale ještě nevlastníte kartičku pojištěnce, musíte se telefonicky domluvit s pojišťovnou, aby vám dala dočasnou kartičku, nebo papírové potvrzení, že už jste u nové pojišťovny. Pokud k prvnímu červenci přecházíte k nové pojišťovně, od téhož data už se u lékaře nemůžete prokázat starou kartičkou pojištěnce.

JEDNOU ZA PŮL ROKU A PŘIHLÁŠKA DOPŘEDU
Zdravotní pojišťovnu je od loňského roku možné měnit jednou za dvanáct měsíců, a to pouze k prvnímu dni nového pololetí. Musíte podepsat tři měsíce předem přihlášku a podat ji na pojišťovnu. Pokud chcete přejít k nové pojišťovně k prvnímu lednu následujícího roku, musíte podat přihlášku opět tři měsíce předem. Nemůžete podávat přihlášku v jiném období než v prvním a třetím čtvrtletí.

3/5 - (1 vote)