Odstranění řas snadno a rychle

Odstranění řas snadno a rychle

odstranění řas z bazénu je potřeba užít spolehlivé kvalitní algicidní přípravky, jaké najdete i v našem eshopu. Zvláště v období, kdy venku panují tropická vedra a Vy si užíváte vodních radovánek, musíte vodu ošetřovat důkladněji, neboť vyšší teploty nahrávají rychlejšímu množení živých organismů, které ve vodě rozhodně mít nechceme. Abyste docílili opravdu krásně jiskřivé čisté vody, je potřeba vhodně kombinovat přípravky na úpravu pH, přípravky k dezinfekci vody, likvidaci povlaku, zákalu i jiné. Algicidní přípravky je vhodné používat preventivně, lze jimi ale vyřešit i již vzniklé problémy s kvalitou vody. Jsou kompatibilní s chlorovou, bromovou i kyslíkovou bazénovou chemií. Jejich přesné užití určují pokyny na obale.

Bezpečnost především

Abyste zajistili optimální fungování algicidních přípravků ve Vaší vodě, vždy pečlivě čtěte a přesně dodržujte výrobcem uváděné pokyny na obale, které udávají ředění a způsob použití. Jedině tak předejdete možným nepříjemnostem a zajistíte si optimální kvalitu vody po celou dobu trvání koupací sezóny.